torsdag 30 december 2010

Tyskland hårddrar upphovsrätten

I skivbolagens bakåtsträvande hetsjakt på pengar för internetspridd musik, hoppar nu tyska copyrightorganisationen Gema på samma tåg. De kommer att kräva skolbarn på motsvarande stimpengar för all musik de sjunger.
Jag älskar slutklämmen i artikeln; "Dessutom kan ju barnen inte läsa, så det blir inte så många kopior, konstaterar Gema."
Vad händer om föräldrarna lär barnen texten då? Debiteras föräldrarna, eller dras beloppet från veckopengen?

0 kommentarer:

Dagens kontaktannons